TTTM VINCOM MỸ ĐÌNH PLAZA

Thời gian : Tháng 6 năm 2017

Địa điểm : VINCOM MỸ ĐÌNH PLAZA

Chủ đầu tư : Tập đoàn VINGROUP 

Giới thiệu : Trần In 3d Xuyên Sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại VINCOM MỸ ĐÌNH PLAZA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay