VINCOM ROYAL CITY – HÀ NỘI

Thời gian : Tháng 5 năm 2017

Địa điểm : VINCOM ROYAL CITY HÀ NỘI

Chủ đầu tư : Tập Đoàn VINGROUP

Giới thiệu : Trần xuyên sáng HPRO được lắp đặt tại VINCOM Royal City – Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay