TTTM VINCOM THANH HÓA

hời gian : Tháng 12 năm 2017

Địa điểm : TTTM VINCOM – Tỉnh THANH HÓA

Chủ đầu tư : Tập đoàn VINGROUP

Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Trung Tâm Thương Mại VINCOM THANH HÓA.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay