BỆNH VIỆN QUÂN Y 108 – HÀ NỘI

Trần Xuyên Sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Sảnh chính Bệnh Viện Quân Y 108 – Mở rộng.

Thời gian : Tháng 12 năm 2017

Địa điểm : Bệnh Viện Quân Y 108 – Hà Nội

Chủ đầu tư : Bệnh Viện Quân Y 108 – Hà Nội 

Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Sảnh chính Bệnh Viện Quân Y 108 – Mở rộng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay