HPRO KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CÙNG PALRAM – ISRAEL

Ngày 01/10/2016, Giám đốc Bán hàng của Tập đoàn PALRAM của ISRAEL đã đến làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác cùng HPRO phát triển sản phẩm TẤM POLYCARBONATE tại thị trường Việt Nam. Thăm một số đơn vị kiến trúc để giới thiệu về các sản phẩm POLYCARBONATE chất lượng cao cho các công trình xây dựng tại Việt Nam. PALRAM có trụ sở tại ISRAEL và nhiều quốc gia trên Thế giới với thế mạnh THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT CÁC TẤM POLYCARBONATE (tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn) Đặc, Rỗng, Sóng (đặc và rỗng) được ứng dụng cho Mái lấy sáng, Vách vv thay thế kính. Sản phẩm nhẹ, bền đẹp (bảo hành màu 15 năm trên toàn Thế giới). Để biết thêm thông tin về sản phẩm và công trình của PALRAM, xin vui lòng liên hệ HPRO hoặc truy cập http://www.palram.com/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay