HPRO KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CÙNG AFS – HÀ LAN

Ngày 25/4/2017, Tổng giám đốc Công ty AFS của Hà Lan đã đến làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác cùng HPRO phát triển sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Thăm một số đơn vị kiến trúc để giới thiệu về sản phẩm MẶT DỰNG KIM LOẠI chất lượng cao cho các công trình xây dựng tại Việt Nam. AFS có trụ sở tại Hà Lan và chi nhánh tại nhiều quốc gia trên Thế giới với thế mạnh THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT CÁC TẤM KIM LOẠI CHO MẶT DỰNG VÀ MÁI SẢNH (tiêu chuẩn và phi tiêu chuẩn) từ các chất liệu Nhôm, Kẽm, Đồng, Thép vv. Để biết thêm thông tin về sản phẩm và công trình của AFS, xin vui lòng liên hệ HPRO hoặc truy cập https://architectural-facade-solutions.com/.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay