VĂN PHÒNG CO-WORKING SPACE

Thời gian : Tháng 5 năm 2017

Địa điểm : Công ty UP – Khởi Nghiệp – Hà Nội

Chủ đầu tư : Văn Phòng CO-WORKING SPACE

Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng 3D HPRO được lắp đặt tại Văn Phòng CO-WORKING SPACE Công ty UP – Khởi Nghiệp tại Kim Mã – Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay