LOTTE DUTY FREE SHOP – CAM RANH

hời gian : Tháng 4 Năm 2018

Địa điểm : SÂN BAY CAM RANH – KHÁNH HÒA

Chủ đầu tư : LOTTE DUTY FREE SHOP

Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng HPRO-DPS 3D được thiết kế và lắp đặt cho chuỗi LOTTE DUTY FREE SHOP tại Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay