SHINWOONG và HPRO làm việc cùng HỘI KTS VIỆT NAM

Ngày 17/6/2019, Chủ tịch SHINWOONG (Mr. Allen Kim) và Chủ tịch HPRO (Mr. Nguyễn Mạnh Hùng) đã đến thăm và làm việc cùng Chủ tịch Nguyễn Tấn Vạn tại Trụ sở Hội KTS Việt Nam để giới thiệu về TẤM CHỐNG CHÁY SAFEBOARD HÀN QUỐC do SHINWOONG sản xuất tới thị trường Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay