CASINO KHÁCH SẠN BẮC NINH

Thời gian : Năm 2019

Địa điểm : TP Bắc Ninh

Chủ đầu tư : Khách Sạn Bắc Ninh

Giới thiệu : Trần In Xuyên Sáng chất lượng cao do DPS – Ba Lan sản xuất được HPRO cung cấp và lắp đặt cho khu vực Casino tại Khách sạn TP Bắc Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay