VINCOM IMPERIA HẢI PHÒNG

Thời gian : Năm 2019

Địa điểm : Vincom Imperia – TP Hải Phòng

Chủ đầu tư : VIN GROUP

Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng chất lượng cao do DPS – Ba Lan sản xuất được HPRO cung cấp và lắp đặt cho Vincom Imperia – TP Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay