MẶT TRẬN TỔ QUỐC TP HÀ NỘI

Thời gian : Năm 2019

Địa điểm : Mặt Trận Tổ Quốc TP Hà Nội

Chủ đầu tư : Mặt Trận Tổ Quốc TP Hà Nội

Giới thiệu : Vách – Trần In Xuyên Sáng 3D chất lượng cao được HPRO cung cấp và lắp đặt cho Hội Trường tại Mặt Trận Tổ Quốc – TP Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay