Nam Cường Hotel – Hải Dương

Thời gian: Năm 2023

Địa điểm: Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giới thiệu: Trần Xuyên Sáng chất lượng cao do DPS – Sản phẩm Ba Lan được HPRO cung cấp và lắp đặt cho công trình khách sạn Nam Cường tại Hải Dương.

Hình ảnh và video thi công dự án

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay