THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỆ KHUNG XƯƠNG NHÔM

HPRO xin cung cấp Thông số kỹ thuật của Hệ thống Khung xương nhấm chuyên dụng cho  Tấm Trần căng. Vách Sáng Xuyên và Trần Xuyên Sáng  để anh / chị KTS và khách hàng tham khảo cho các thiết kế và công trình của họ tại Việt Nam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay