Khách Sạn INDOCHINA – TP. Bắc Ninh

Thời gian : Tháng 11 năm 2016

Địa điểm : TP. Bắc Ninh

Chủ đầu tư : Indochina Hotel – Khách sạn Indochina

Giới thiệu : Trần In Xuyên Sáng HPRO – DPS, chất lượng in UV-3D tiêu chuẩn Châu Âu, khổ in rộng 5m đáp ứng yêu cầu của các không gian lớn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay