Author Archives: admin

BỆNH VIỆN QUÂN Y 108 – HÀ NỘI

Trần Xuyên Sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Sảnh chính Bệnh Viện Quân Y 108 – Mở rộng. Thời gian : Tháng 12 năm 2017 Địa điểm : Bệnh Viện Quân Y 108 – Hà Nội Chủ đầu tư : Bệnh Viện Quân Y 108 – Hà Nội  Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Sảnh […]

HPRO KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CÙNG PALRAM – ISRAEL

Ngày 01/10/2016, Giám đốc Bán hàng của Tập đoàn PALRAM của ISRAEL đã đến làm việc và ký kết Thỏa thuận hợp tác cùng HPRO phát triển sản phẩm TẤM POLYCARBONATE tại thị trường Việt Nam. Thăm một số đơn vị kiến trúc để giới thiệu về các sản phẩm POLYCARBONATE chất lượng cao cho […]

Gọi ngay