Author Archives: admin

BỆNH VIỆN QUÂN Y 108 – HÀ NỘI

Trần Xuyên Sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Sảnh chính Bệnh Viện Quân Y 108 – Mở rộng. Thời gian : Tháng 12 năm 2017 Địa điểm : Bệnh Viện Quân Y 108 – Hà Nội Chủ đầu tư : Bệnh Viện Quân Y 108 – Hà Nội  Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng HPRO-DPS được lắp đặt tại Sảnh […]

Gọi ngay