Tấm Alu Nhôm Lõi Khoáng Larson – Ngoại Giao Đoàn

Thời gian : Năm 2023

Địa điểm : KĐT Ngoại Giao Đoàn – Hà Nội

Chủ đầu tư :  Han Jardin

Giới thiệu : Tấm Alu Nhôm Lõi Khoáng Larson chống cháy sản xuất tại Tây Ban Nha được HPRO nhập khẩu và phân phối cho Han Jardin tại KĐT Ngoại Giao Đoàn – Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay