Văn Phòng Hải Phát Land – Hà Nội

Thời gian : Năm 2016

Địa điểm : Lê Văn Lương – Hà Nội

Chủ đầu tư : Hải Phát Investment

Giới thiệu : Trần xuyên sáng HPRO được thiết kế và sử dụng rộng rãi cho sảnh, phòng họp, phòng làm việc tại các Văn phòng hiện đại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay