Trần Xuyên Sáng Showroom VIN3S – Giai Đoạn 2

Thời gian : Năm 2021

Địa điểm : Miền Trung – Tây Nguyên – Miền Nam

Chủ đầu tư : Vinfast

Giới thiệu : Trần Xuyên Sáng chất lượng cao do DPS – Ba Lan sản xuất được HPRO cung cấp và lắp đặt cho các Showrooms Vin 3S – Giai đoạn 2 tại các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên – Miền Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay