Gỗ Tấm Tự Nhiên PARKLEX 1

Thời gian : Tháng 10 năm 2015

Địa điểm : Mỹ Đình – Hà Nội

Chủ đầu tư : Tập đoàn FLC

Giới thiệu : Gỗ tấm tự nhiên, lắp đặt cho mặt dựng ngoài trời, bảo hành màu 10, 100% sản xuất tại Tây Ban Nha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Gọi ngay